www.novezahradnimesto.net

Jiné developerské společnosti a úvodní rozhodování - Krach developerů a chybějící legislat. ochrana spotřebitelů

Milan V. - 23.5.2005, 10:47
Předmět: Krach developerů a chybějící legislat. ochrana spotřebitelů
Zákony, které chrání klienty před krachem developerů, mají v německu i dalších evropských zemích. proč se nepřiučíme?
Investor často nemá vlastní prostředky na to, aby koupil pozemky, nechal zpracovat projektovou dokumentaci a postavil rodinný dům, vilu či bytové jednotky. Jde o finančně náročné operace, které se mohou výrazně zlevnit, zapojí-li se do nich už v průběhu stavby peníze budoucích nabyvatelů. Z toho plynou rizika, jak mohou dosvědčit přímo tragické osudy účastníků H-Systému. Tam investor podnikal od počátku s prostředky budoucích nabyvatelů - a při krachu podniku celá řada z nich přišla nejen o úspory, ale i o úvěry, které si na získání bytu vzali.

Nejde teď o to, jestli byl H-Systém podvodem. Mohl být i obyčejným podnikatelským neúspěchem. Bankroty investorů se objevily na počátku sedmdesátých letech i v západním německu, protože tehdy došlo k recesi na stavebním trhu. Po těchto zkušenostech byl přijal poměrně složitý systém ochrany nabyvatelů. Složitost spočívá v tom, že systém na jedné straně nemá bránit investorům používat v přimě?ené míře peníze klientů během stavby, ale na druhé straně má garantovat, že o svoje peníze nepřijdou. Hlavní úpravy smluvních vztahů kodifikuje nařízení pro makléře a investory z roku 1974, dále zákon o všeobecné úpravě obchodních vztahů z roku 1976. Došlo i k novelám některých paragrafů živnostenského zákona i občanského zákoníku, zejména v oblasti rušení smluvních vztahů.

zjednodušeně řečeno, investor má požadovat platbu až po dokončení stavby. zmiňované nařízení mu umožňuje, aby inkasoval peníze od klienta i v průběhu stavby, ale pouze za prokazatelně dokončenou část stavby nebo za nakoupený materiál. Nikdy předem. Tak například investor, koupí-li pozemek, smí požadovat splátku, ale musí před tím uzavřít před notářem smlouvu, kterou se převádí vlastnické právo k pozemku na klienta. Teprve, když je proveden zápis v pozemkové knize, dostane investor od klienta peníze. V ?eské republice se v podobných případech postupuje opačně. Nejprve klient zaplatí a teprve developer podá do katastru nemovitostí návrh na vklad jeho vlastnického práva.

Obdobné úpravy existují nejen v německu, ale i v jiných západoevropských zemích. například ve Francii jsou platby před dokončením stavby zakázány, čímž je klient plně chráněn před konkurzem investora. U nás se zatím žádná podobná zákonná úprava nepřipravuje. koaliční vláda se o tom nezmiňuje. "Modrá" opozice o takovou úpravu nestojí - zavání jí to socialismem. Osud klientů H-Systému však varuje.
(EKONOM, 9. 9. 2004)

Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB2